ANBI

Vanaf 1 januari 2014 heeft de belastingdienst nieuwe regels opgesteld ten aanzien van
Algemeen Nut Beoogde Instelling.

Stichting Emmaus Langeweg voldoet aan deze nieuwe regelgeving en is daarmee ook een erkende
ANBI-instelling.

ANBI/gegevens

Stichting Emmaus Langeweg

RSIN: 78.43.823

Kloosterlaan 6, 4772RA Langeweg

0168-324524, www.emmaus-langeweg.nl

Missie en Visie

Beleidsplan

Bestuurssamenstelling

Beloningsbeleid

Jaarverslag inhoudelijk

Jaarverslag financieel